Simsiz uzakdan dolandyrmak LED skor tagtasy futbol skor tagtasy

Gysga düşündiriş:

1. Programma: futbol meýdançasy, açyk / ýapyk
2. Ölçegi: 1800X950X75mm
3. Simsiz uzakdan dolandyrmak,
4. Gurnama: Diwara asmak ýa-da aýrylýan stendlere berkitmek


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Üstünlik aýratynlyklary

1. Futbol we futbol oýny üçin gowy taýýarlanyldy
2. 100,000 sagatdan köp işlemek
3. Simsiz uzakdan dolandyryş aralygy 200M
4. Easyeňil guruň, tigirli hereketli stend goşuň
5. Arzan bahasy, kiçi sport zaly we okuw meýdançasy üçin amatly
6. Kepillik: materiallaryň we ussatlygyň kemçiliklerinden bir ýyl kepillik
7. Gysga gurşun wagty: 10 ýaşa çenli 10 gün

Tehniki maglumatlar sahypasy

Model belgisi SGH-F180F
Ulanylyşy içerde;açyk howada;ýarym açyk
Ekranyň ölçegi 1800 * 950 * 75mm
Çarçuwaly material alýumin garyndy çarçuwasy
Ightagtylyk ultra ýokary ýagtylyk
Görkeziş funksiýasy San
Gurşunyň reňki gyzyl, sary, ýaşyl
Tagtanyň reňki mat, gara, ak, gök
Iş durmuşy > 100000 sagat
Dolandyryş simli / simsiz dolandyryş
MOQ 1 bölek
Gaplamak agaç gap
Arza Futbol, ​​futbol we ş.m.
Elektronika 100% gaty ýagdaý, mikroprosessor bilen dolandyrylýan ulgam
Gurnama iki postda gurmak, asmak we ş.m.
NW (kg) 40 kg
Elektrik üpjünçiligi 110v / 220v AC, 50 ~ 60Hz
Watt 80w -100w (0.08 KWH - 0,1 KWt / sagat)
Kepillik materiallaryň we ussatlygyň kemçiliklerinden bir ýyl kepillik

Sazlama

1. Ekrany görkeziň 1 toplum (1800 * 950 * 75mm)
2. Dolandyryjy 1 toplum
3. Gollanma kitaby 1 sany
5. Kabel 45 metr (islege görä)
6. Işjeň tigirli hereketli stend 1 jübüt (islege görä)
7. Simsiz dolandyryş Iş aralygy 200 metr

Önümleriň jikme-jiklikleri Surat

3333

2222

Custöriteleşdirilen elýeterli

telefon1

Professional önümçilik ugurlarymyz

telefonlar

Bukja

gaplaň

Kompaniýa

2011-nji ýylda döredilen “Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”, emeli ot önümleriniň meýdanyny öz içine alýan ýöriteleşdirilen kompaniýa.Esasy önümlerimiz abadanlaşdyryş we futbol / futbol meýdançasy üçin emeli ot.Şeýle hem, ýokarda agzalan ýerler bilen baglanyşykly beýleki lenta, LED tagtasy, rezin granulalar we ş.m.

Umumy eksport kompaniýasy hökmünde, tegelek turba we inedördül turbalar, alýumin list, PPGI / galvanizli rulonlar, sim torlary, dyrnaklar, nurbatlar, demir sim we ş.m. ýaly dürli enjamlar we gurluşyk materiallary bilen iş salyşýarys.
Häzirki wagtda önümlerimiziň hemmesi Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Afrika ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.
Biziň maksadymyz, gowy we çalt hyzmatymyz bilen müşderilerimize ýokary hilli önümleri hödürlemek.Çig mal satyn almak, önümçilik, gözleg we ýük daşama bukjasyny öz içine alýan ygtybarly we doly QC ulgamymyzy gurduk.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Baha barada: Bahasy ylalaşylýar.Mukdaryna ýa-da bukjasyna görä üýtgedilip bilner.
2. Nusgalar barada: Nusgalar nusga tölegine mätäç, ýük ýygnap biler ýa-da çykdajylary öňünden tölärsiňiz.
3. Harytlar hakda: goodshli harytlarymyz ýokary hilli ekologiýa taýdan arassa materiallardan ýasaldy.
4. MOQ hakda: Talabyňyza görä düzedip bileris.
5. OEM hakda: Öz dizaýnyňyzy we Logotipiňizi iberip bilersiňiz.Täze galyp we logotip açyp, soňra tassyklamak üçin nusgalary iberip bileris.
6. Çalyşmak barada: Maňa e-poçta iberiň ýa-da amatly bolsa meniň bilen gürleşiň.
7. qualityokary hilli: qualityokary hilli materialdan peýdalanmak we berk hil gözegçilik ulgamyny döretmek, çig mal satyn almakdan başlap gaplamak üçin her önümçilik işine jogapkär adamlary bellemek.
8. Galyp ussahanasy, mukdaryna görä ýöriteleşdirilen model ýasalyp bilner.
9. Bizdäki ýaly iň gowy hyzmaty hödürleýäris.Tejribeli satuw topary eýýäm siziň üçin işlemeli.
10. OEM hoş geldiňiz.Logöriteleşdirilen logo we reňk hoş geldiňiz.
11. Her önüm üçin ulanylýan täze gyzlyk material.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň