Simsiz uzakdan dolandyrmak sanly Led tennis skor tagtasy paddel tennis tagtasy

Gysga düşündiriş:

1. Programma: Tennis, paddel tennis, açyk / ýapyk
2. Ölçegi: 2000X800X75mm, 1600X800X75mm
3. Simsiz uzakdan dolandyrmak,
4. Gurnamak wall Diwara asmak ýa-da aýrylýan stendlere berkitmek


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Üstünlik aýratynlyklary

1.Tennis we paddel tennis oýny üçin niýetlenen
2. 100,000 sagatdan gowrak iş ömri
3. Simsiz uzakdan dolandyryş aralygy iň ýokary 200M
4.Eňil gurmak, tigirli hereketli stend goşuň
5. arzan baha, kiçi sport zaly we türgenleşik meýdançasy üçin amatly
6. Kepillik: materiallaryň we ussatlygyň kemçiliklerinden bir ýyl kepillik
7. Gysga gurşun wagty: 10 ýaşa çenli 10 gün

Tehniki maglumatlar sahypasy

Model belgisi SGH-F200B
Ulanylyşy içerde;açyk howada;ýarym açyk
Ekranyň ölçegi 800 * 2000 * 75mm / 1600X800X75mm
Çarçuwaly material alýumin garyndy çarçuwasy
Ightagtylyk ultra ýokary ýagtylyk
Görkeziş funksiýasy San
Gurşunyň reňki gyzyl, sary, ýaşyl
Tagtanyň reňki mat gara, ak, gök, ýaşyl
Iş durmuşy > 100000 sagat
Dolandyryş simli / simsiz dolandyryş
MOQ 1 bölek
Gaplamak agaç gap
Arza Tennis
Elektronika 100% gaty ýagdaý, mikroprosessor bilen dolandyrylýan ulgam
Gurnama iki postda gurmak, asmak we ş.m.
NW (kg) 40 kg
Elektrik üpjünçiligi 110v / 220v AC, 50 ~ 60Hz
Watt 80w -100w (0.08 KWH - 0,1 KWt / sagat)
Kepillik materiallaryň we ussatlygyň kemçiliklerinden bir ýyl kepillik

Sazlama

1. Ekrany görkeziň 1 toplum
2. Dolandyryjy 1 toplum
3. Gollanma kitaby 1 sany
5. Kabel 45 metr (islege görä)
6. Işjeň tigirli hereketli stend 1 jübüt (islege görä)
7. Simsiz dolandyryş Iş aralygy 200 metr

Önümleriň jikme-jiklikleri Surat

12

13

14

Custöriteleşdirilen elýeterli

san

Professional önümçilik ugurlarymyz

zawod

Bukja

gaplamak

Kompaniýanyň tertibi

2011-nji ýylda döredilen “Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”, emeli ot önümleriniň meýdanyny öz içine alýan ýöriteleşdirilen kompaniýa.Esasy önümlerimiz abadanlaşdyryş we futbol / futbol meýdançasy üçin emeli ot.Şeýle hem, ýokarda agzalan ýerler bilen baglanyşykly beýleki lenta, LED tagtasy, rezin granulalar we ş.m.

Umumy eksport kompaniýasy hökmünde, tegelek turba we inedördül turbalar, alýumin list, PPGI / galvanizli rulonlar, sim torlary, dyrnaklar, nurbatlar, demir sim we ş.m. ýaly dürli enjamlar we gurluşyk materiallary bilen iş salyşýarys.
Häzirki wagtda önümlerimiziň hemmesi Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we Afrika ýaly dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.
Biziň maksadymyz, gowy we çalt hyzmatymyz bilen müşderilerimize ýokary hilli önümleri hödürlemek.Çig mal satyn almak, önümçilik, gözleg we ýük daşama bukjasyny öz içine alýan ygtybarly we doly QC ulgamymyzy gurduk.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, geljekki maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Siziň gözlegiňiz bize ýokary baha berer .Biz gyssagly jogap we bäsdeşlik bahalary üçin sizi kepillendirýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň