“Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”

Aýratyn önümler

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz
Geljekki maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
—Sotink—

Näme üçin bizi saýlamaly?

Sothink dogry saýlaw
  • Hil ussatlygy

  • Kanagatlandyrmagyň kepilligi

  • Ygtybarly hyzmat

  • Özbaşdaklaşdyrma

  • Hünärmen

kompaniýasy
  • hakda

Kompaniýanyň tertibi

Sothink dogry saýlaw

2011-nji ýylda döredilen “Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.”, emeli ot önümleriniň meýdanyny öz içine alýan ýöriteleşdirilen kompaniýa.Esasy önümlerimiz abadanlaşdyryş we futbol / futbol meýdançasy üçin emeli ot.Şeýle hem, ýokarda agzalan ýerler bilen baglanyşykly beýleki lenta, LED tagtasy, rezin granulalar we ş.m.