Habarlar

 • Dogry emeli çerkezi nädip saýlamaly?

  Sintetiki ot ýa-da ýasama ot diýlip hem atlandyrylýan emeli çerkez soňky ýyllarda uly meşhurlyk gazandy.Tebigy otlardan köp artykmaçlyklary hödürleýär, bu ýaşaýyş we söwda ýerleri üçin özüne çekiji görnüşe öwrülýär.Öz howlyňyz üçin emeli çerkez göz öňünde tutýarsyňyzmy, ...
  Koprak oka
 • Emeli çerkez: Köpugurly we pes tehniki abadanlaşdyryş çözgüdi

  Sintetiki ot ýa-da galp otlar diýlip hem atlandyrylýan emeli çerkez, köpugurlylygy we pes tehniki aýratynlyklary bilen abadanlaşdyryş pudagyny özgertdi.Residentialaşaýyş we täjirçilik ýerleri üçin däp bolanlardan köp artykmaçlyklary hödürleýän meşhur saýlama öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Emeli çerkez tikiş lentasy: emeli çerkeziň hilini ýokarlandyrmagyň möhüm bölegi.

  Emeli çerkez tikiş lentasy: emeli çerkeziň hilini ýokarlandyrmagyň möhüm bölegi.

  Emeli turf tikiş lentasy emeli çerkeziň üstünde ulanylýan birleşdiriji materialdyr.Gazonyň üstüni birleşdirmek ýa-da tikmek arkaly gazony has tekiz we owadan edip biler.we çydamlydyr.Artifi öndürmek we gurnamak işinde ...
  Koprak oka
 • Emeli çerkez: abadanlaşdyryşda we sportda ynkylap

  Emeli çerkez: abadanlaşdyryşda we sportda ynkylap

  Sintetiki ot diýlip hem atlandyrylýan emeli çerkez, abadanlaşdyryş we sport meýdançalary üçin tehnologiki taýdan ösen çözgütdir.Hakyky otlaryň daşky görnüşine we duýgusyna meňzeýän sintetiki süýümlerden ýasalýar.Emeli çig malyň ulanylyşy, azaldylmagy ýaly köp peýdasy sebäpli artdy ...
  Koprak oka